Předmětem zapůjčení je pronájem (zapůjčení) obytného vozidla (OV) včetně příslušenství pronajimatelem uživateli na dobu dle smlouvy.
Součástí OV je jídelní sada, campingový nábytek, chemie do WC, 2 PB láhve, autorádio s CD a GPS navigace toto příslušenství je zahrnuto v nájemném za vozidlo.

Podmínky zapůjčení:

a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajimatel a na druhé straně uživatel/lé. Více uživatelů ručí za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou jako společný viník. Na dobu půjčovného je nájemcem podepsaná bianco směnka, která slouží na případné škody, na které by složená kauce nestačila.

b) Uživatel převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu
a nevykazuje žádné viditelné poruchy. Zdržuje se od porušení plomby u tachometru, manipulace
s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Dbá na kompletnost příslušenství vozidla. Do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako je pes, kočka atd. V prostorech obytného vozidla je přísný zákaz kouření. Je zakázáno jakékoliv upravování vozidla (polepování, šroubování, vrtání atd.)

c) Uživatel převzetím OV potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k vozidlu, viz. předávací protokol.

d) Uživatel je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Uživatel je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy.Nájemce je obeznámen s celkovou výškou OV a musí dbát na bezpečný průjezd všech podjezdů, tunelů apod. V případě poškození, hradí škodu nájemce.

e) Vozidlo smí být řízenou pouze osobně uživatelem nebo osobami, které jsou uvedeny ve smlouvě.

f) Uživatel nemůže s vozidlem vycestovat do jiné země, než je ve smlouvě uvedeno. Po dobu nájmu je neomezený počet kilometrů.

g) Minimální doba půjčení je 4 dny ( v měsíci červen,červenec a srpen je 7 dní).

h) Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.

i) Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel.

j) Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, minimálně 10.000,-- Kč, součástí dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění, zelená karta a sešit INFORMACE (Havarijní pojištění, pojištění Odpovědnosti z provozu vozidla). Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.
další strana >>