Prožijte jedinečnou dovolenou
s našimi vozy!

Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Předmětem zapůjčení je pronájem (zapůjčení) obytného vozidla (OV) včetně příslušenství pronajimatelem uživateli na dobu dle smlouvy.
Součástí OV je jídelní sada, campingový nábytek, chemie do WC, 2 PB láhve, autorádio s CD a GPS navigace toto příslušenství je zahrnuto v nájemném za vozidlo.

Podmínky zapůjčení: 

a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajimatel a na druhé straně uživatel/lé. Více uživatelů ručí za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou jako společný viník. Na dobu půjčovného je nájemcem podepsaná bianco směnka, která slouží na případné škody, na které by složená kauce nestačila.

b) Uživatel převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu 
a nevykazuje žádné viditelné poruchy. Zdržuje se od porušení plomby u tachometru, manipulace 
s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Dbá na kompletnost příslušenství vozidla. Do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako je pes, kočka atd. V prostorech obytného vozidla je přísný zákaz kouření. Je zakázáno jakékoliv upravování vozidla (polepování, šroubování, vrtání atd.)

c) Uživatel převzetím OV potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k vozidlu, viz. předávací protokol.

d) Uživatel je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Uživatel je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy.Nájemce je obeznámen s celkovou výškou OV a musí dbát na bezpečný průjezd všech podjezdů, tunelů apod. V případě poškození, hradí škodu nájemce.

e) Vozidlo smí být řízenou pouze osobně uživatelem nebo osobami, které jsou uvedeny ve smlouvě.

f) Uživatel nemůže s vozidlem vycestovat do jiné země, než je ve smlouvě uvedeno. Po dobu nájmu je neomezený počet kilometrů.

g) Minimální doba půjčení je 4 dny ( v měsíci červen,červenec a srpen je 7 dní).

h) Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.

i) Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel.

j) Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, minimálně 10.000,-- Kč, součástí dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění, zelená karta a sešit INFORMACE (Havarijní pojištění, pojištění Odpovědnosti z provozu vozidla). Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

k) Uživatel se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši (10 % min. 10.000,-- Kč). Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, parkování na odlehlém místě , vzniku požáru apod..) se zavazuje uhradit vzniklou škodu, mimo plnění pojišťovny.

l) Uživatel potvrzuje způsobilost osoby, která bude vozidlo řídit a bere za ni dle této smlouvy veškerou hmotnou odpovědnost.

m) Pokud bude vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý takový den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobeným dalšímu uživateli. Toto neplatí v případě, že vozidlo mělo technickou závadu, či došlo k poškození OV bez zavinění uživatele.

n) Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s výše uvedenými osobami. Pokud bude nezbytná oprava OV, musí být provedena v autorizovaném servisu. OV je v záruce na základě uživateli předané servisní knížky.

o) Při nehodě či při výskytu škody je uživatel povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele. Na místě nehody či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat vinu na jinou třetí osobu. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou pak v každém případě vyžadovány pronajímatelem k uhrazení od uživatele, mimo výši úhrady od pojišťovny. V každém případě je uživatel pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě.

p) Při nedodržení platebních podmínek uživatelem může být pronajímatelem smlouva okamžitě zrušena bez náhrady uživateli.

q) Doplatek za vrácení nevyčištěného vozu 2.000,-- Kč.

r) Doplatek za vrácení silně znečištěného vozu 5.000,-- Kč. Propálení či jiné trvalé poškození sedadel 10.000,- Kč

s) Storno podmínky: při zrušení smlouvy 30 dnů a méně před zapůjčením – 50 % nájmu.

t) V případě neočekávané události (nehoda, velké poškození, ztráta vozidla) před termínem zapůjčení vozu si pronajímatel vyhrazuje dodání náhradního vozu.

u) Vozidlo se předává v 9.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. 

v) Uživatel přebírá vozidlo s plnou nádrží a vrací s plnou nádrží. V ceně půjčovného jsou 2 PB lahve, chemie do WC – jejich obsah uživatel při vracení nedoplňuje.

 

Smlouva o pronájmu vozidla

Vážený návštěvníku, tato stránka používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.